Olimpiādes un konkursi

Valkas  novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2022./2023. mācību gadā

 

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Rezultāti

Valsts olimpiāde

Uzaicināts uz Valsts olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

 

03.11.2022. Kārtība  Rezultāti  15.12.(1.kārta)

10.02. (2.kārta)

 -

Bioloģija
9. – 12. kl.

 

30.11.2022.

 Kārtība  Rezultāti 25. - 27.01.

 Sintija Andruce 9.kl., Renāte Skutāne 10.kl.

Vēsture
9. - 12.kl.

 

 09.12.2022. Kārtība Rezultāti

14.02. (9kl.);

13.02. (10.-12.kl.)

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

 

09.02.
 Kārtība  Rezultāti  28.03.  

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

 

16.01.

Kārtība Nepiedalījās 01. - 03.03.
 -

Fizika
9. - 12.kl.

 

20.01.  Kārtība Rezultāti 23.03.  -

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

 

01.02.

 Kārtība Nepiedalījās  03.04.  -

Matemātika
9. - 12.kl.

 

 03.02.

Dalībniekus pietiekt līdz

27.01.

ŠEIT

 Kārtība Rezultāti 06.04.  

Ekonomika
10. – 12.kl.

 

23.01.

Kārtība Rezultāti 23.02  -

Ķīmija
9. - 12.kl.

 

12.01.

Kārtība Rezultāti 07. - 09.03.  -

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

 

07.02. Kārtība Rezultāti  13. - 14.04  -

Matemātika
5. – 8.kl.

 

 10.03.

Dalībniekus pietiekt līdz

03.03.

ŠEIT

Kārtība

Rezultāti  _  _

 

 

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2022./2023. mācību gadā (VISC Rīkojums)

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://edu.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355