Noderīgas saites
 • Labdarības fonda “Pēc ugunsgrēka” galvenais darbības virziens ir materiālās un finansiālās palīdzības sniegšana - ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem: http://pecugunsgreka.lv/
 • http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj
 • Vidzemes tehnisko palīglīdzekļu serviss: http://vtps.lv/lv
 • "Apeirons", invalīdu un viņu draugu apvienība: www.apeirons.lv
 • „Dardedze", centrs pret vardarbību : www.centrsdardedze.lv
 • "Skalbes", krīzes centrs: www.skalbes.lv
 • "Sustento", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija: www.sustento.lv
 • "Marta", resursu centrs sievietēm,www.marta.lv
 • "Rūpju bērns", Latvijas bērnu-invalīdu organizācija: www.rupjuberns.lv
 • Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība: www.palliative.lv
 • Darba meklētāju portāls cilvēkiem ar invaliditāti: www.varcentrs.lv
 • Ģimenes portāls: http://www.calis.lv
 • Latvijas Bērnu fonds: www.lbf.lv
 • Latvijas Lauku sieviešu apvienība: www.llsa.lv
 • Latvijas Nedzirdīgo savienība: www.lns.lv
 • Latvijas Neredzīgo biedrība: www.lnbiedriba.lv
 • Latvijas Pašvaldību savienība: www.lps.lv
 • Latvijas normatīvo aktu bezmaksas datubāze: www.likumi.lv
 • Latvijas Sarkanais Krusts: www.redcross.lv
 • Mājaslapa cilvēkiem, kuri atbrīvoti no ieslodzījuma: www.peccietuma.lv
 • MFD Kardiocentrs: www.kardio.lv
 • Rehabilitāciju centri: www.rehab.lv/lmpb/sociaalaa_rehabilitaacija.htm
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra: http://www.siva.gov.lv
 • Tiesībsarga birojs: www.tiesibsargs.lv/
 • Labklājības ministrija: www[punkts]lm[uz]lm[punkts]gov[punkts]lv
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: www[punkts]vsaa[uz]vsaa[punkts]gov[punkts]lv
 • Nodarbinātības valsts aģentūra: www[punkts]nva[uz]nva[punkts]gov[punkts]lv
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisija: www[punkts]vdeaek[uz]vdaek[punkts]gov[punkts]lv
 • Par Vidzemes reģiona pašvaldībās pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem: www.resursucentrs.lv