Dzīvnieku patversme

Pielikums Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumam (protokols Nr.2, 5.§)
Valkas novada Dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu cenrādis

 

 

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

1.

Klaiņojoša dzīvnieka ķeršana

1dzīvnieks

8,36

2.

Kaķa uzturēšana patversmē

1 diennakts

3,12

3.

Suņa uzturēšana patversmē:

 

 

3.1

svars līdz 10 kg

1 diennakts

5,95

3.2

svars līdz 10 - 20 kg

1 diennakts

6,55

3.3

svars līdz 20 - 30 kg

1 diennakts

7,14

3.4

svars līdz 30 - 40 kg

1 diennakts

7,74

3.5

svars līdz 40 - 50 kg

1 diennakts

8,33

3.6

svars līdz 50 - 60 kg

1 diennakts

8,93

3.7

svars līdz 60 - 70 kg

1 diennakts

9,52

3.8

svars līdz 70 - 80 kg

1 diennakts

10,12

4.

Dzīvnieku līķu uzglabāšana un nodošana utilizēšanai

 

 

4.1

svars līdz 10 kg

1 dzīvnieks

10,61

4.2

par katriem papildus 5 kg

1 dzīvnieks

2,90

5.

Kaķa adopcija

1 dzīvnieks

8,26

6.

Kaķēna līdz 7 mēnešu vecumam adopcija

1 dzīvnieks

5,78

7.

Kucēna līdz 6 mēnešu vecumam adopcija

1 dzīvnieks

12,40

8.

Suņa adopcija

1 dzīvnieks

16,53