Saieta nams "Lugažu muiža"

Adrese: “Lugažu muiža”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Saieta nama vadītāja Zane Mīļā
26319816 zane[punkts]mila[uz]valka[punkts]lv

Saieta nams „Lugažu muiža”

Veicināt kultūras dzīves un aktivitāšu organizēšanu un attīstību Valkas pagastā. Nodrošināt novada iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošus, kvalitatīvus un daudzveidīgus kultūras pasākumus un šo pasākumu pieejamību. Veicināt sabiedrības aktīvu līdzdarbību kultūras pasākumu norisē. Papildinātu kultūras piedāvājuma klāstu. Veicināt Valkas pagasta iedzīvotāju pozitīvu attieksmi pret mākslu un kultūru kopumā.

 

Pasākumi, ar kuriem mēs lepojamies

 

Pagasta „Gada balva kultūrā”

Pasākums notiek katru gadu decembra pirmajā sestdienā. To apmeklē gan jauni, gan veci, gan tuvi, gan tāli ļaudis. Dalībnieki ir Saieta nama pašdarbnieki, bet katru gadu aicinām viesus no kaimiņu pagastiem. Šis ir visvairāk apmeklētais pasākums Saieta namā visa gada garumā.

 

Mātes dienas koncerts „Es mīlu Tevi kā neviens”

 

Šā koncerta galvenās dalībnieces ir Eiropas deju grupa „Oravakes”. Dāmas sniedz koncertu, kurā piedalās arī viņu uzaicinātie tālie un tuvie draugi. Tiek dziedātas dziesmas un izdejotas Eiropas dejas.

 

Platmales etīdes

Pasākums notiek septembra vidū. Tiek aicināti pagasta un novada, zināmi vai mazāk zināmi, cilvēki uz dažādu valodu dzejas lasījumiem un etīžu izspēlējumiem. Pasākums ir teatralizēts ar krāšņuma pieskārienu. Veltīts dzejas dienām.

 

Amatiermākslas kolektīvi

Vokālais ansamblis „Romaški”

Eiropas deju grupa „Oravakes”

Amatierteātris „Rūdis”

VPDK „Spriņģi”

Eksotisko deju grupa „Luhde”

Jauktais vokālais ansamblis „Atbalss”