Kravas furgonu Citroen Jumpy, valsts reģ. Nr. HE 670 ražošanas gads – 2008. nosacītā cena 1500,00 EUR bez PVN.   Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas kā nodrošinājumu un nosūta pieteikumu un maksājuma uzdevuma ...

10.05.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu:   Traktortehnikas piekabi MMZ-771B, valsts reģ. Nr. P9302LT, izlaiduma gads – 1986., rūpnīcas Nr.56608, nosacītā cena 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi) bez PVN. Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā ...

04.11.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:   Automašīnu Citroen Berlingo, valsts reģ. Nr. EK 432 ražošanas gads – 2002. nosacītā cena 300,00 EUR bez PVN. Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa ...

14.09.2021

Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:   Automašīnu Škoda Octavia, valsts reģ. Nr. GZ 5187 ražošanas gads – 2007. nosacītā cena 500,00 EUR bez PVN. Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa ...

14.09.2021

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:   Automašīnu Škoda Octavia, valsts reģ. Nr. GZ 6560, ražošanas gads – 2008. nosacītā cena 700,00 EUR bez PVN. Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa ...

03.09.2021

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:   Automašīnu Chrysler Grand Voyager, valsts reģ. Nr. HC 6278, ražošanas gads – 2007. nosacītā cena EUR 1000,00.   Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa ...

03.12.2020

Valkas novada dome paziņo, ka ir pabeigta nekustamā īpašuma – Valkā, Blaumaņa iela 12A kadastra numurs 9401 005 0134, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0134, platība 0.3183ha un uz tā esošām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9401 005 0134 001, 9401 005 0134 002 un 9401 005 0134 ...

30.01.2018

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus un agregātus:   Vieglo pasažieru automašīnu ar kravas kasti – VW Transporter, valsts reģ.Nr. JF 2679, ražošanas gads – 2006., nosacītā cena: EUR 1000,00 bez PVN.   Kravas pašizgāzēju GAZ 3507, valsts ...

07.12.2017

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 170,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – ...

01.11.2016

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta 2.daļu Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701, informē, ka Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu” ...

06.10.2016

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Rušķi”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9452 004 0015 – sākumcena EUR 1 255.00, nodrošinājums EUR 125.50, izsole 20.10.2016. plkst. 11‑30.   Pirmpirkuma ...

13.09.2016

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 224,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – ...

05.09.2016

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus: Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 280,00 ieskaitot PVN. Vieglo automašīnu – Volvo 940, valsts reģ.Nr. JG 6679, ražošanas gads – 1995., ...

01.08.2016

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu:   Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, izgatavošanas gads – 1998, nosacītā cena EUR 350,00 ieskaitot PVN; Vieglo automašīnu ...

13.04.2016