10.05.2022
Valkas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu Citroen Jumpy transportlīdzekli

Kravas furgonu Citroen Jumpy, valsts reģ. Nr. HE 670 ražošanas gads – 2008. nosacītā cena 1500,00 EUR bez PVN.

 

Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas kā nodrošinājumu un nosūta pieteikumu un maksājuma uzdevuma kopiju pa e-pastu dome@valka.lv vai pa pastu Valkas novada domei Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 līdz 2022.gada 28 maijam.

 

Ja pieteikums tiks saņemts no vairākām personām, starp tām tiks rīkota izsole. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja Valkas novada dome pārtrauc atsavināšanas procedūru vai ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav nosolījis. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta līgumu ar Valkas novada pašvaldību. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

Transportlīdzeklis apskatāms, iepriekš piezvanot izpilddirektora vietniekam-pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājam Gintam Stālmeisteram mob.t. . 25744199

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.