Kārķu tautas nams

Tautas nama vadītāja -  Dace Pieče

Adrese: Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, Latvija, LV-4716

Telefons: 26365892 (LMT)

E-pasts: karkitn[uz]valka[punkts]lv

              karkutautasnams[uz]gmail[punkts]com

Interneta vietne: karkutautasnams.blogspot.com

 

Tradīcijām bagāts, jaunradei atvērts kultūrvides veidotājs Valkas novadā, kas īsteno valsts un novada kultūrpolitiku pagasta teritorijā, nodrošina kultūrizglītību, tradicionālās kultūras norises, amatiermākslu, rūpējas par kultūras un mākslas vērtību saglabāšanu.

 

Populārākie pasākumi:

Meža dienas

Pasākums notiek katru pavasari maija sākumā  jau 12 gadus. Tā ietvaros tiek sakopta pagasta apkārtne, stādīti koki un košumkrūmi, pilnveidota Lustiņdruvas taka;  ir iespēja piedalīties Zaļā koka darbnīcā un sportiskās aktivitātēs, jau 3 gadus notiek Koka auto sacensības. Pasākuma kultūras programmā piedalās vietējie pašdarbnieki, pazīstami mūziķi un atraktīvi pasākuma vadītāji. Šo pasākumu apmeklē vairāk  kā 400 dalībnieku.

 

Pļaušanas svētki

Pasākums notiek pirms Līgo svētkiem. Tas ietver sacensības pļaušanā ar rokas izkapti, pagasta mājsaimnieču gatavoto Jāņu sieru un alus degustāciju, dažādas atraktīvas nodarbes, saistītas ar Jāņu dienu tradīcijām.

 

Pagasta svētki

Pagasta svētki katru gadu notiek augusta otrajā nedēļā. Galvenie pasākumi norisinās piektdien un sestdien: velobrauciens pa pagasta ceļiem, ziedu kompozīciju – instalāciju veidošana, teātra izrāde, mājražotāju tirdziņš, sporta aktivitātes ( komandām un individuāli), koncerts ar bijušo kārķēniešu piedalīšanos, balle.

 

 

Amatiermākslas kolektīvi :

Senioru jauktais vokālais ansamblis

Sieviešu vokālais ansamblis

Vidējās paaudzes deju kolektīvs

Senioru dāmu deju grupa

Amatierteātris

Bērnu teātra grupa

Mūsdienu deju grupa

Jauniešu vokāli instrumentālā grupa

Rokdarbu – aušanas pulciņš