Mierkalna tautas nams

 

Tautas nama vadītāja: Vita Bērziņa (mob. 29386820)

E-pasts: zvartavatn[uz]valka[punkts]lv

Adrese: „Mierkalna Tautas nams”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV- 4735

 

Mierkalna tautas nams:

Kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Zvārtavas pagastā, kultūras vērtību radīšana un saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.

Tautas nams ir ne tikai tā vieta, kur pašam radoši izpausties, bet arī vieta, kur iegūt priekšstatu, par profesionāls un amatieru mākslas darbību, kā arī gūt atpūtu no ikdienas steigas.


Lielākie pasākumi:

 

Lāpu gājiens uz Aumeistaru kapiem, par godu Lāčplēša dienai tiek organizēts jau vairākus gadus, kurā piedalās Zvārtavas un citu pagastu iedzīvotāji.  Pasākumā jūtama īpaša gaisotne, iededzot lāpas un pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.

 

„Jāņu ielīgošana” noris jūnija mēnesī, pirms Vasaras saulgriežiem. Šajā pasākumā apmeklētajam ir iespēja mācīties pīt skaistu Jāņu vainagu, uzzināt nozīmi un vērtību iepītajam augam. Pasākuma atmosfēru piesātina Līgo dziesmu izdziedāšana.

 

 

Amatiermākslas kolektīvi

 Zvārtavas pagasta līnijdeju grupa

 Zvārtavas pagasta amatierteātris "Latviānis"

 Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis