Pašvaldības Kontakti

Darba laiks

P.            08:00 - 12:00   13:00 - 18:00

O. T. C    08:00 - 12:00   13:00 - 17:00

P.            08:00 - 12:00   13:00 - 16:00

S. Sv.                        ----------

 

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām rakstīt uz E-adresi.


E-adrese

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai epasts - novads[uz]valka[punkts]lv

 

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Valkas novada pašvaldības rekvizīti:

Juridiskā adrese: Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads,  LV - 4701

Reģ.Nr. 90009114839, PVN Nr. LV90009114839  
Banka  
AS SEB banka LV62UNLA0050014277068, LV16UNLA0050014283134
Konts ziedojumiem, AS SEB Banka LV15UNLA0050014343001
AS “Swedbanka” LV60HABA0551032873013

Valkas novada pašvaldības kases, Semināra ielā 29, Valkā, darba laiks:

 

Otrdienās:  9.00 - 12.00;
Ceturtdienās: plkst. 12.00 - 16.50.

Aicinām iepriekš pieteikt savu vizīti zvanot uz talr.nr. 64722059 vai 26425031.

Valkas novada pašvaldības administrācija 

Vadība

Vents Armands Krauklis

Priekšsēdētājs

64722234

vents[punkts]krauklis[uz]valka[punkts]lv

Unda Ozoliņa

Priekšsēdētāja vietniece

26420679

unda[punkts]ozolina[uz]valka[punkts]lv

 

Izpilddirektors

64707620  

Gints Stālmeisters

Izpilddirektora vietnieks

25744199

 gints[punkts]stalmeisters[uz]valka[punkts]lv

Sandra Kažociņa

Izpilddirektora palīdze

64722203,25449980

dome[uz]valka[punkts]lv

Priekšsēdētāja sekretariāts

 

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701

 

 

Inguna Medne

Priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja

64707486,29250086

novads[uz]valka.lv

Andra Everte

Priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre

64722238,25749555 andra[punkts]everte[uz]valka[punkts]lv  

Ivo Leitis

Sabiedrisko attiecību speciālists

64707486,26444002

ivo[punkts]leitis[uz]valka[punkts]lv 

Dace Pūce

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

64707486,28337768

dace[punkts]puce[uz]valka[punkts]lv 

Speciālisti

Andris Gindra

Darba aizsardzības un civilās aizsardzības speciālists

26183387

andris[punkts]gindra[uz]valka[punkts]lv

Māris Zālītis

Būvinženieris

28695270

maris[punkts]zalitis[uz]valka[punkts]lv

Madara Birča

Vides un reklāmas dizaina speciāliste

28893502

madara[punkts]birca[uz]valka[punkts]lv

Vilnis Vilguts

Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators

64707487,26444601

vilnis[punkts]vilguts[uz]valka[punkts]lv

Guntis Vilguts

Datorsistēmu un datortīklu administrators

20232952

guntis[punkts]vilguts[uz]valka[punkts]lv

Ināra Lazdiņa

Kooperācijas speciāliste

26564401

 kks[uz]valka[punkts]lv

Gundega Veinberga

Administratīvās komisijas sekretāre

29113378

gundega[punkts]veinberga[uz]valka[punkts]lv

Līga Metuzāle

Dzīvokļu komisijas sekretāre

 

Ceturtdienās: 9.00 - 16.00

Valkā, Rīgas ielā 25, 2. stāvā

 28632770 liga[punkts]metuzale[uz]valka[punkts]lv

 

Juridiskā nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701)

Ieva Bērziņa

Vadītāja

28382321,28813019 ieva[punkts]berzina[uz]valka[punkts]lv 

Trauksmes cēlēju kontaktpersona

  trauksme[uz]valka[punkts]lv
Aleksandrs Golubovs Vadītājas vietnieks juridiskajos jautājumos 64707477,28331140  aleksandrs[punkts]golubovs[uz]valka[punkts]lv
Daniels Minajevs Jurists 25629207 daniels[punkts]minajevs[uz]valka[punkts]lv 
Lāsma Engere

Vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

Otrdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Ceturtdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

64707499,29299595  lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv 
Jānis Vindēls

Nekustamo īpašumu speciālists

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

Otrdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Ceturtdiena: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

64707499,25749130 janis[punkts]vindels[uz]valka[punkts]lv
Mārīte Valtiņa Iepirkumu speciāliste 64707480,25430356

marite[punkts]valtina[uz]valka[punkts]lv

iepirkumi[uz]valka[punkts]lv

Ivita Aumeistere Iepirkumu speciāliste 64707480,26407472

ivita[punkts]aumeistere[uz]valka[punkts]lv

iepirkumi[uz]valka[punkts]lv

Ilva Asejeva

Pašvaldības administrācijas izpildsekretāre

64707482,25749522  ilva[punkts]asejeva[uz]valka[punkts]lv 
Sarmīte Reke Arhivāre 64781319,29176316 sarmite[punkts]reke[uz]valka[punkts]lv
Attīstības, projektu un tūrisma nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701)
 Toms Simtiņš Vadītājs 25625455  toms[punkts]simtins[uz]valka[punkts]lv 
Attīstības un projektu daļa
Gunta Smane Vadītāja-nodaļas vadītāja vietniece 64707478,26463408  gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv
Inga Aleksejeva Projektu vadītāja 26128051 inga[punkts]aleksejeva[uz]valka[punkts]lv
Speciālisti
Ingars Siliņš Teritorijas plānotājs 64707490,26526090 ingars[punkts]silins[uz]valka[punkts]lv
Laura Krastiņa Tūrisma un informācijas biroja speciāliste 64725522,26496945 laura.krastina@valka.lv
Dzimtsarakstu nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701) dzimtsaraksti[uz]valka[punkts]lv
Māra Zeltiņa Vadītāja 64781556,28350388  mara[punkts]zeltina[uz]valka[punkts]lv
Inita Rikse Vadītājas vietniece 64781557  inita[punkts]rikse[uz]valka[punkts]lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
  Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701    
Ilze Grandava Vadītāja 64707615,28379239 ilze[punkts]grandava[uz]valka[punkts]lv
Vita Boša Vadītājas vietniece
64781201,25449953 vita[punkts]bosa[uz]valka[punkts]lv
Ludmila Dubrovina Grāmatvede 64723335,26533657 ludmila[punkts]dubrovina[uz]valka[punkts]lv
Valda Tauriņa Grāmatvede 64707618, 26642124
valda[punkts]taurina[uz]valka[punkts]lv
Sintija Kārkliņa Grāmatvede 64707618, 26642124
sintija[punkts]karklina[uz]valka[punkts]lv
Ilga Velde Algu grāmatvede 29339678 ilga[punkts]velde[uz]valka[punkts]lv
Jana Grase
Algu grāmatvede 28311440 jana.grase@valka.lv 
Vita Mikāne Grāmatvede 64707614 vita[punkts]mikane[uz]valka[punkts]lv
Vera Dzene Grāmatvede 64707619, 26408520
vera[punkts]dzene[uz]valka[punkts]lv
Agnija Balode Grāmatvede 25629078 agnija[punkts]balode[uz]valka[punkts]lv
Iveta Krastiņa Grāmatvede - kasiere 64722059, 26425031
iveta[punkts]krastina[uz]valka[punkts]lv
Viktors Kaņepe Finanšu analītiķis 64722053, 28626283
viktors[punkts]kanepe[uz]valka[punkts]lv
Daira Zalužinska Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 29237967 daira[punkts]zaluzinska[uz]valka[punkts]lv
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701)  
Rolands Rastaks Vadītājs 25779961 rolands[punkts]rastaks[uz]valka[punkts]lv
Raivis Graņics
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs 26306929
raivis[punkts]granics[uz]valka[punkts]lv
Ramona Lapiņa Izglītības speciāliste 64707501,29434561 ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv
Līga Lāne Kultūras darba organizatore 22042722 liga[punkts]lane[uz]valka[punkts]lv
Māris Koops Sporta speciālists Valkā
29424580 maris[punkts]koops[uz]valka[punkts]lv
Romina Meļņika

Jaunatnes lietu speciāliste
Semināra iela 21

29472781

romina[punkts]melnika[uz]valka[punkts]lv

jaunatne[uz]valka[punkts]lv

Personāla nodaļa (Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Arita Ārgale Vadītāja 20234413 arita.argale@valka.lv
Gundega Veinberga Personāla speciāliste - nodaļas vadītājas vietniece

29113378

gundega[punkts]veinberga[uz]valka[punkts]lv
Inta Markova Personāla speciāliste 26534713 inta[punkts]markova[uz]valka[punkts]lv
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa (Raiņa iela 25A, Valka, Valkas novads, LV-4701)  
Viktors Bavins Vadītājs 25496731  viktors[punkts]bavins[uz]valka[punkts]lv 
Alita Plūksna Labiekārtošanas darbu vadītāja-dārzniece 29135529 alita[punkts]pluksna[uz]valka[punkts]lv  
Inārs Šalders Nodaļas vadītāja vietnieks 64722503,26333885 inars[punkts]salders[uz]valka[punkts]lv
Rita Luguze J. Cimzes kapu pārzinis 26400894  
Iluta Apine
Meža kapu pārzinis 26311928  
Viesturs Vaiders
Vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme 28652429  
Inga Baltere
Vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme 26127430  
Saimnieciskā daļa
Normunds Bricis  Saimniecības pārzinis 26622891  
Komunālās saimniecības nodaļa (Rīgas 22, Valka, Valkas novads, LV-4701; siltums[uz]valka[punkts]lv
Dainis Lapiņš Vadītājs 64723402,26333453   dainis[punkts]lapins[uz]valka[punkts]lv
Brigita Miķelsone Uzskaitvede-dispečere 64723402,26336689 brigita[punkts]mikelsone[uz]valka[punkts]lv
Katlumāja Varoņu iela 39 26333652  
Koģenerācijas stacija Rūjienas iela 5 

22031110

 

 

Ērģemes pagasta pārvalde
 

Čiekuriņi”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

26376317  ergeme[uz]valka[punkts]lv
Pēteris Pētersons
Vadītājs 26280656 peteris[punkts]petersons[uz]valka[punkts]lv
Vita Jundzīte Uzskaitvede 26376317 ergeme[uz]valka[punkts]lv
Ivars Pilskalns Komunālās un ūdensaimniecības vadītājs 28632722   
Kārķu pagasta pārvalde
 

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV-4716

26376317 karki[uz]valka[punkts]lv
Pēteris Pētersons Vadītājs 64728020,26280656 peteris[punkts]petersons[uz]valka[punkts]lv
Vita Jundzīte Uzskaitvede 26376317 karki[uz]valka[punkts]lv
Guntars Krastiņš Komunālās saimniecības vadītājs 29105974  
Valkas pagasta pārvalde
 

Lugažu muiža, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV-4701

64781371 pagasts[uz]valka[punkts]lv
Ligita Sīmane Vadītāja 64781371, 29459171 pagasts[uz]valka[punkts]lv 
Vijciema pagasta pārvalde
 

„Dalderi”, Vijciems,

Valkas novads, LV-4733

  vijciems[uz]valka[punkts]lv
Valdis Šaicāns

Vadītājs

 25740772 valdis.saicans[uz]valka[punkts]lv
Felikss Bošs Komunālās saimniecības vadītājs 25600208  
Dace Ozoliņa
Uzskaitvede 28645745  vijciems[uz]valka[punkts]lv
Zvārtavas pagasta pārvalde
 

„Luturskola”, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

26141580 zvartava[uz]valka[punkts]lv
Valdis Šaicāns Vadītājs 25740772  valdis.saicans[uz]valka[punkts]lv 
Marita Treijere Uzskaitvede 26141580 zvartava[uz]valka[punkts]lv
Dairis Ziemiņš Komunālās saimniecības vadītājs 29112554  

 

Valkas novada Sociālais dienests
  Rūjienas iela 3d, Valka, LV-4701 28677539 socialais[punkts]dienests[uz]valka[punkts]lv
Natālija Dubrovska Vadītāja 29452453 natalija[punkts]dubrovska[uz]valka[punkts]lv
Iveta Poriete Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja 64725938,28374397 iveta[punkts]poriete[uz]valka[punkts]lv
Zane Paleja Lietvede 64722233 socialais[punkts]lietvede[uz]valka[punkts]lv
Inese Mūze Sociālās palīdzības organizators
28687297 inese[punkts]muze[uz]valka[punkts]lv
Zane Zariņa Vecākais sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām 64725939,28687967 zane[punkts]zarina[uz]valka[punkts]lv
Zita Roze Sociālais darbinieks Ērģemes pagastā 28673013 zita[punkts]roze[uz]valka[punkts]lv
Gunita Beikmane

Sociālais darbinieks Vijciema un Zvārtavas pagastos

 

29264215

 gunita[punkts]beikmane[uz]valka[punkts]lv
Evita Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma personām un invalīdiem

27291148
 evita[punkts]baske[uz]valka[punkts]lv
Kristīne Klaipa Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem 28692945 kristine[punkts]klaipa[uz]valka.lv 
Linda Ščerbane

Sociālais pedagogs darbam ar ģimenēm un bērniem

28681324 linda[punkts]scerbane[uz]valka.lv  
Maira Rjabkova

Ukrainas kara bēgļu koordinatore un sabiedrības veselības organizatore

20215415  maira[punkts]rjabkova[uz]valka[punkts]lv
Dzintra Mizuka

Psihologs

26358189  
Eva Gulbe - Zāģere

Sociālais darbinieks Valkas pagastā un Kārķu pagastā

 28677671 eva[punkts]zagere[uz]valka[punkts]lv 
 
Valkas novada Bāriņtiesa
  Semināra iela 9, Valka, LV-4701 64725933 barintiesa[uz]valka[punkts]lv
  Priekšsēdētājs   barintiesa[uz]valka[punkts]lv
Aija Oliņa Priekšsēdētāja p.i. 27840754 aija[punkts]olina[uz]valka[punkts]lv
Daila Cekula Locekle 27871162 daila[punkts]cekula[uz]valka[punkts]lv
Ieviņa Korčinska Sekretāre 26425668 ievina[punkts]korcinska[uz]valka[punkts]lv
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Vidzemes komitejas Sociālais aprūpes centrs "Valka"
  Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads    
Dace Bašķe Vadītāja 64725982 lsk[punkts]valka[uz]redcross[punkts]lv
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Vidzemes komitejas Grupu dzīvokļi
  Tālavas iela 33, Valka, Valkas novads    
Indra Krūkliņa Vadītāja 25732905 indra[punkts]kruklina[uz]redcross[punkts]lv

 

Rolands Rastaks Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 25779961 rolands.rastaks@valka.lv
Ramona Lapiņa Izglītības speciāliste 64707501,29434561 ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv
 
Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
  Ausekļa iela 44, Valka   pirmsskola[uz]valka[punkts]lv
Inta Kruška
Vadītāja 27821999 inta[punkts]kruska[uz]valka[punkts]lv
Gita Plūmīte Vietniece    
  Dežurējošā administrācija 25455573  
Ina Libruka Metodiķe 25455573 ina[punkts]libruka[uz]valka[punkts]lv 
Ina Nagle Psihologs 26158212  
Zita Gaile Lietvede 25455573 zita[punkts]gaile[uz]valka[punkts]lv 
Raneta Bratka Saimniecības pārzine 26523869 raneta[punkts]bratka[uz]valka[punkts]lv  
Irīna Dūmiņa Medicīnas māsa 26158212 irina[punkts]dumina[uz]valka[punkts]lv
  Kārļa Skalbes iela 10, Valka 64722076  
Inese Taube
Psihologs 26139284  
Diāna Dubska Saimniecības pārzine    
 Elita Meļņika
Medicīnas māsa 26061464  
  Druvas, Vijciems    
Inese Jirgensone
Pirmsskolas grupas skolotāja  29338251  
  Mierkalna tautas nams, Zvārtavas pag.
   
Ligita Ziemiņa Pirmsskolas grupas skolotāja  28609951  

 

Skolas
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
  Raiņa iela 28A, Valka, LV-4701 64707271 gimnazija[uz]valka[punkts]lv
Lilita Kreicberga Direktore 64707546 lilita[punkts]kreicberga[uz]valka[punkts]lv
Inga Pētersone Sekretāre, Raiņa iela 28a
64707271 gimnazija[uz]valka[punkts]lv
Ilona Rulle Administratore, Ausekļa iela 5
64707508  
  Saimniecības pārzine 26339855  
Ērģemes pamatskola
  Ērģeme, Ērģemes pagasts, LV-4711    ergeme[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Gita Avote Direktore 29462593, 26360387  
Agija Reiniece Direktores vietniece izglītības jomā 26545011  
Evita Cimbule Pirmsskolas izglītības metodiķis 26425221  
Irīda Klaipa Lietvede 26669743, 26315047  
Pirmsskolas grupa Kārķos  Kārķu skola, Kārķi, Valkas nov., LV-4716     
Dana Zirne Pirmsskolas grupas skolotāja 26812985  

 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Valkas Mākslas skola
  Beverīnas iela 5, Valka, LV-4701 26498580 maksla[uz]valka[punkts]lv
Sniedze Ragže Direktore 26488684
sniedze[punkts]ragze[uz]valka[punkts]lv
Gunta Pavārnieka Mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā    
J. Cimzes Valkas Mūzikas skola
  Semināra iela 25, Valka, LV-4701   muzikas[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Līga Veinberga Direktore 64707001,29356739 liga[punkts]veinberga[uz]valka[punkts]lv
Lolita Medne Direktores vietniece mācību darbā    
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola
  Rīgas iela 41, Valka, LV-4701 Stadions bjss[uz]valka[punkts]lv
Inese Kāposte
Direktore 29499872 inese[punkts]kaposte[uz]valka[punkts]lv
Baiba Smane Direktores vietniece 26638683 bjss[uz]valka[punkts]lv
Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs “Mice”
  Semināra iela 27, Valka, LV-4701 64724909 bjc[uz]valka[punkts]lv
Kristīne Ganiņa Direktore 64723036,26423172 kristine.ganina[uz]valka[punkts]lv
Tija Bērtiņa Izglītības speciāliste 64724909;22011783  tijonis[uz]inbox[punkts]lv
 
Lietvede - arhivāre 64724909  
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
  Semināra iela 21, Valka, LV-4701    
Romina Meļnika Jaunatnes lietu speciāliste 29472781 romina[punkts]melnika[uz]valka[punkts]lv

 

Kultūra
Līga Lāne Kultūras darba organizatore 22042722 liga[punkts]lane[uz]valka[punkts]lv
Valkas novadpētniecības muzejs
  Rīgas iela 64,Valka, LV-4701 64722198,26123980  muzejs[uz]valka[punkts]lv
Meldra Cimdiņa Direktore 64781199,26639294  meldra[punkts]cimdina[uz]valka[punkts]lv
Aija Priedīte Galvenais krājuma glabātājs 64722198,26123980 aija[punkts]priedite[uz]valka[punkts]lv
Ligita Drubiņa Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs 64722198,26123980 ligita[punkts]drubina[uz]valka[punkts]lv
Viktorija Maļukova Muzeja pedagogs 64722198,26123980 viktorija[punkts]malukova[uz]valka[punkts]lv
Ilona Ločmele Izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 64722198,26123980  
Valkas pilsētas kultūras nams
  E. Dārziņa iela 8,Valka, LV-4701   valkakn[uz]valka[punkts]lv
Aivars Ikšelis
Direktors
29423675 aivars[punkts]ikselis[uz]valka[punkts]lv
Līga Pandalone Direktora vietniece 29440558 liga[punkts]pandalone[uz]valka[punkts]lv
Aleksandrs Primaks Saimniecības vadītājs   aleksandrs[punkts]primaks[uz]valka[punkts]lv 
  Administrators/kasieris 64723055;20235967  
Ērģemes pagasta Turnas tautas nams
  „Valžkalni”, Turna, Ērģemes pag., LV-4711 28308292 turnatn[uz]valka[punkts]lv
Baiba Karpova
Vadītāja 28308292  
Kārķu pagasta tautas nams
  “Tautas nams”, Kārķi, Kārķu pag., LV- 4716 26365892 karkitn[uz]valka[punkts]lv
Dace Pieče Vadītāja 26365892  
Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”
  „Lugažu muiža”, Valkas pag., LV- 4701 26319816 valkatn[uz]valka[punkts]lv
Zane Mīļā
Vadītāja 26319816 zane[punkts]mila[uz]valka[punkts]lv
Vijciema un Mierkalna tautas nami
  „Dalderi”, Vijciema pag., LV- 4733 29386820 vijciemstn[uz]valka[punkts]lv
  „Mierkalna Tautas nams”, Zvārtavas pag. LV- 4735 29386820 zvartavatn[uz]valka[punkts]lv
Vita Bērziņa Vadītāja 29386820  

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka
  Rīgas iela 22, Valka, LV- 4701 64723672, 

29136199

valkasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Līga Tetere
Direktore
26333466  liga[punkts]tetere[uz]valka[punkts]lv
Ērģemes bibliotēka
  „Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, LV- 4711 26204779 ergemesbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Līga Kondratjeva Vadītāja    
Ērģemes bibliotēkas nodaļa Turnā
  „Valžkalni”, Turna, Ērģemes pagasts, LV- 4711  28600398 turnasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Daiga Ūdre
bibliotekāre    
Kārķu bibliotēka
  „Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, LV- 4716 26465931 karkubiblioteka[uz]valka[punkts]lv
 Inga Bāliņa  Vadītāja    
Lugažu bibliotēka
 

„Lugažu muiža”, Lugaži, Valkas pagasts, LV- 4701

28657306

lugazubiblioteka[uz]valka[punkts]lv

Zinaīda Veise Vadītāja    
Lugažu bibliotēkas nodaļa Sēļos
  Māja 22, Valkas pagasts, Valkas novads, LV- 4723 28657306 lugazubiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Zinaīda Veise Vadītāja    
Vijciema bibliotēka
  „Druvas 2”, Vijciems, Vijciema pagasts, LV- 4733

27326139

vijciemabiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Aija Brasle Vadītāja    
Zvārtavas bibliotēka
  „Luturskola”, Zvārtavas pagasts, LV- 4735 22034783 zvartavasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv
Ineta Namniece Vadītāja    

 

Sports
Raivis Graņics Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs 26306929 raivis[punkts]granics[uz]valka[punkts]lv
Māris Koops

Sporta speciālists Valkā

29424580 maris[punkts]koops[uz]valka[punkts]lv
Mārcis Krams Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta sporta organizators 26449270 marcis[punkts]krams[uz]gmail[punkts]com
Atis Empelis Valkas pagasta sporta organizators 29878782 atis[punkts]empelis[uz]inbox[punkts]lv
Juris Kalniņš Vijciema pagasta sporta organizators 26495396 juriskalnins24[uz]inbox[punkts]lv
Dzintars Stočka Valkas pilsētas šautuves vadītājs - instruktors 26333869 dzintars[punkts]stocka[uz]valka[punkts]lv
Andris Dainis Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles pārzinis 26455849 andris[punkts]dainis[uz]valka[punkts]lv 

 

Būvvalde
Māris Pandalons Būvvaldes vadītājs,būvinspektors 28378470 buvvalde[uz]valka[punkts]lv
Līga Šķepaste Arhitekte 27303998 liga[punkts]skepaste[uz]valka[punkts]lv
Egija Beļakova Sekretāre  26460943  egija[punkts]belakova[uz]valka[punkts]lv 

 

Dzimtsarakstu nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701)
Māra Zeltiņa Vadītāja 64781556,28350388

mara[punkts]zeltina[uz]valka[punkts]lv

dzimtsaraksti[uz]valka[punkts]lv

Inita Rikse Vadītājas vietniece 64781557

inita[punkts]rikse[uz]valka[punkts]lv

dzimtsaraksti[uz]valka[punkts]lv

 

Pašvaldības policija (Valka, Rīgas iela 25, LV-4701; policija[uz]valka[punkts]lv)
Diāna Jūga Priekšniece 64723431,26370198 policija[uz]valka[punkts]lv
Andris Bratčikovs Vecākais inspektors 64723431,26494874 policija[uz]valka[punkts]lv

Neatliekamos gadījumos vai gadījumos, kad pašvaldības policija nestrādā - lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

SIA “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas iela 22, Valka, LV-4701)
Ivo Meļķis Valdes loceklis 64781272,26465346 ivo[punkts]melkis[uz]valka[punkts]lv
Ināra Lazdiņa Galvenā grāmatvede 26564401  inara.lazdina@valkasnams.lv 
Alda Valtiņa Grāmatvede 64781271,26136343 alda[punkts]valtina[uz]valka[punkts]lv
Dagnija Ozoliņa Parādu piedziņas speciāliste-lietvede 64781269,28632884 dagnija[punkts]ozolina[uz]valka[punkts]lv
Silva Ioos Īres grāmatvede 64781271 silva[punkts]ioos[uz]valka[punkts]lv
Vita Aumeistere Kasiere 64781275  
Ilona Biseniece Juriskonsults 64781269 ilona[punkts]biseniece[uz]valka[punkts]lv
Remontdarbu dispičere  no 8:00 – 17:00 29426197  
Avārijas dienests  no 17:00 – 8:00 brīvdienās un svētku dienās 64724222  
Andris Graudiņš darbu vadītājs 26546111  

 

Tūrisma un informācijas birojs (Rīgas iela 22, Valka, LV-4701) 64725522
tib[uz]valka[punkts]lv

Laura Krastiņa

Tūrisma un informācijas biroja speciāliste

64725522, 26496945

laura[punkts]krastina[uz]valka[punkts]lv

 

Nekustamā īpašuma nodoklis (Semināra iela 29, Valka, LV-4701)
Daira Zalužinska Nekustamā īpašuma nodokļa administrators 29237967 daira[punkts]zaluzinska[uz]valka[punkts]lv

 

Valkas novada VPVKAC (Rīgas iela 25, 1.st., Valka, LV-4701; valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv)
Baiba Vorobjeva
Valkas novada VPVKAC vadītāja 28644365 baiba[punkts]vorobjeva[uz]valka[punkts]lv
Lilita Šicāne Valkas novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciālists 66954878, 26442285 lilita[punkts]sicane[uz]valka[punkts]lv

 

Valkas novada Ērģemes pagasta VPVKAC

(“Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711)

66954929 ergeme[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv
Līga Kondratjeva Ērģemes bibliotēkas vadītāja 26204779
Vita Jundzīte Ērģemes un Kārķu pagasta uzskaitvede 26376317

 

Adrese: Valka, Raiņa iela 3B

 

Darba laiks: otrdiena-sestdiena 8.00-16.00

 

Tālrunis tirgus pārzinim: 24428512

Kapi

Adrese

Kapu pārvaldnieks

Tālrunis

Valkas pilsēta
Cimzes kapi
Miera iela 2
Rita Luguze
26400894
Meža kapi
Varoņu iela 31
Iluta Apine
26311928
Brāļu kapi Rīgas iela 37A    
Vācu kapi Varoņu iela 31A    
Valkas pagasts
Stoķu kapi  Sēļi, Valkas pagasts
Ligita Sīmane

29459171

Ērģemes pagasts

Ērģemes kapi  Ērģemes pagasts Ilze Cīrule 26167985
Vijciema pagasts
Vijciema kapi 

 Vijciema pagasts

Saiva Ozoliņa 26439928
Zvārtavas pagasts
Aumeisteru kapi   Zvārtavas pagasts Gunta Aluki 26493336