Novērtēšana

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

 

Izglītības likums

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 501, 22.08.2017. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība

 

Grozījumi Izglītības likumā  (stājās spēkā 10.08.2017)