01.08.2016
Pārdod par brīvu cenu transportlīdzekļus

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:

  • Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 280,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Volvo 940, valsts reģ.Nr. JG 6679, ražošanas gads – 1995., nosacītā cena: EUR 440,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – 2000., nosacītā cena: EUR 496,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Citroen Berlingo, valsts reģ.Nr. EJ 7705, ražošanas gads – 2001., nosacītā cena: EUR 600,00 ieskaitot PVN.
  • Traktoru T-40, valsts reģ.Nr. T2479LF, ražošanas gads – 1984., nosacītā cena: EUR 1200,00 ieskaitot PVN.
  • Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, valsts reģ.Nr. T3047LB, ražošanas gads – 1987., nosacītā cena: EUR 2800,00 ieskaitot PVN.
  • Pasažieru autobusu 49 sēdvietas VOLVO B10B, valsts reģ.Nr. HE 5315, ražošanas gads – 1996., nosacītā cena: EUR 3600,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Dodge Grand Caravan, valsts reģ.Nr. FA 9572, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 200,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Opel Vectra Caravan, valsts reģ.Nr. GD 2511, ražošanas gads – 1996., nosacītā cena: EUR 270,00 ieskaitot PVN.
  • Traktora piekabi – cisternu – JKV 1/1 - / HTS 100.27 TGL Fortschritt /, valsts reģ.Nr. P 9351 LT, ražošanas gads – 1988., nosacītā cena: EUR 1950,00 ieskaitot PVN.

 

Personas, kuras vēlas iegādāties transportlīdzekli/-ļus, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas kā nodrošinājumu un iesniedz pieteikumu kopā ar personu/pārstāvja tiesības apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu par nodrošinājuma naudas iemaksu Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā, darbdienās no 09.00 - 12.00 un no 13.00 – 16.00, līdz š.g.19.augustam. Ja pieteikumi transportlīdzekļa iegādei tiks saņemti no vairākām personām, starp tām tiks rīkota izsole. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja Valkas novada dome jebkādu iemeslu dēļ pārtrauc atsavināšanas procedūru vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav nosolījis. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta pirkuma līgumu ar Valkas novada domi. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Transportlīdzekļi apskatāmi, iepriekš piezvanot izpilddirektoram Aivaram Cekulam pa tālr.26497944.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.