13.04.2016
Pārdod kustamo mantu

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu:

 

  • Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, izgatavošanas gads – 1998, nosacītā cena EUR 350,00 ieskaitot PVN;
  • Vieglo automašīnu – Volvo 940, izgatavošanas gads – 1995, nosacītā cena EUR 550,00 ieskaitot PVN;
  • Vieglo automašīnu – Mazda 323, izgatavošanas gads – 2000, nosacītā cena EUR 620,00 ieskaitot PVN;
  • Vieglo automašīnu – Citroen Berlingo, izgatavošanas gads – 2001, nosacītā cena EUR 750,00 ieskaitot PVN;
  • Traktoru T-40, izgatavošanas gads – 1984, nosacītā cena EUR 1500,00 ieskaitot PVN;
  • Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, izgatavošanas gads – 1987, nosacītā cena EUR 3500,00 ieskaitot PVN;
  • Traktoru MTZ82UK, izgatavošanas gads – 1997, nosacītā cena EUR 4500,00 ieskaitot PVN;
  • Pasažieru autobusu ar 49 sēdvietām VOLVO B10B, izgatavošanas gads – 1996, nosacītā cena EUR 4500,00 ieskaitot PVN.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Valkā, Semināra ielā 9, darba dienās no 09.00 - 12.00 un no 13.00 – 16.00 vai mājas lapā www.valka.lv

 

Izsoles noteikumi

 

Izsolāmā manta apskatāma, iepriekš piezvanot mob. tālruni 29431717, darbdienās, darba laikā.

Pieteikumi tiks reģistrēti Valkas novada domē, Valkā, Semināra ielā 9, 2.stāvā pie izpilddirektora palīga līdz 2016.gada 5.maijam plkst.9.00.

Izsole notiks Valkas novada domē, Valkā, Semināra ielā 9, 1.stāva zālē 2016.gada 5.maijā sākot no plkst.10.00.

Nodrošinājums 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas un reģistrācijas nauda EUR 10,00 iemaksājama Valkas novada domes norēķinu kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, samaksa par nosolīto transportlīdzekli, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā līdz 2016.gada 15.maijam.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.